Bil Pekeliling:
1/1994
 
Tajuk :
Tatacara Memproses Permohonan Kebenaran Mendapatkan Tanah Atau Sesuatu Kepentingan Tanah Dan Lain-Lain Urusan Oleh Warganegara/ Syarikat Asing, Di Bawah Seksyen 433(B) Kanun Tanah Negara  
 
Muat Turun :
PEKELILING 1_94.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013