Bil Pekeliling:
3/1992
 
Tajuk :

Pindaan terhadap kesalahan kecil dalam butir-butir peribadi dan perbezaan yang sedikit dalam saiz tanah bagi permohonan tanah yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan diturunkan kuasa pembetulannya kepada Pentadbir Tanah Daerah.     

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.12/2010

 
Muat Turun :
PEKELILING 3_92.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013