Bil Pekeliling:
2/1992
 
Tajuk :
Laporan Kemajuan Bulanan Proses Permohonan Pengambilan Balik Tanah Di seluruh Daerah Negeri Selangor Darul Ehsan.
 
Muat Turun :
PEKELILING 2_92.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013