Bil Pekeliling:
5/1991
 
Tajuk :
Jualan Lelongan Awam Di Bawah Sekysen 264 (2) Kanun Tanah Negara : Pindaan Kepada Syarat Di Dalam “Pengisytiharan Jualan”  
 
Muat Turun :
PEKELILING 5_91.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013