Bil Pekeliling:
1/1991
 
Tajuk :
Menurunkan Kuasa Kebenaran Pindahmilik Kepada Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1994
 
Muat Turun :
PEKELILING 1_91.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013