Bil Pekeliling:
1/2016
 
Tajuk :
Arahan Pentadbiran - Buku Log
Digantikan dengan Arahan Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus 7 Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam 
 
 
Muat Turun :
27082019 Penangguhan Dasar Berkursus.pdf
 
Tarikh :
24-05-2018