Bil Pekeliling:
1/2018
 
Tajuk :
Pelaksanaan Buku Daftar Keluar Dan Masuk Pejabat Tanah Dan Galian Selangor 1/2012
Digantikan dengan Arahan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja di Bawah Perintah Am 5 Bab G
 
Muat Turun :
27082019 MEMO KEBENARAN MENINGGALKAN PEJABAT.pdf
 
Tarikh :
30-11--0001