Bil Pekeliling:
4/1988
 
Tajuk :
Pindaan Keahlian Lembaga Pemecahan Ladang Negeri Selangor Darul Ehsan Bagi Tujuan Menimbangkan Permohonan Pecah Sempadan Dan Pecah Bahagian Tanah Menurut Seksyen 136(1) (C) (III) Dan 141 (C) Kanun Tanah Negara Bagi Tanah Ladang Yang Keluasannya Seratus (100) Ekar Dan Lebih
 
Muat Turun :
PEKELILING 4_88.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013