Bil Pekeliling:
4/1987
 
Tajuk :
Permohonan Tukar Syarat Tanah/ Permohonan Tanah Yang Berkeluasan 50 Ekar Ke Atas Yang Perlu Dirujuk Kepada Unit Perancang Dan Pembangunan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor Untuk Mendapatkan Ulasan
 
Muat Turun :
PEKELILING 4_87.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013