Bil Pekeliling:
3/1987
 
Tajuk :

Perwakilan Kuasa kepada YAB. Dato’ Menteri Besar Selangor untuk:-

(i) melanjutkan tempoh pembayaran premium tambahan yang disyaratkan di dalam kelulusan tukar syarat tanah di bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara.

(ii) menimbangkan semula permohonan tukar syarat tanah yang tempoh kelulusannya telah luput.

    Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008

 
Muat Turun :
PEKELILING 3_87.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013