Bil Pekeliling:
3/1986
 
Tajuk :
Mengecualikan Bayaran Premium Denda (Tambahan Kepada Premium) Bagi Pemberimilikan Tanah Kepada PKNS Dan Meminda Tempoh Pajakan Dari 60 Tahun Kepada 99 Tahun Bagi Tapak-Tapak Industri Yang Diluluskan Pemberimilikan Kepada PKNS  
 
Muat Turun :
PEKELILING 3_86.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013