Bil Pekeliling:
9/1985
 
Tajuk :
Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) (No.2) 1985 (Akta A624/ 1985)
 
Muat Turun :
PEKELILING 9_85.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013