Bil Pekeliling:
2/1985
 
Tajuk :
Bayaran Tunggakan Cukai Tanah Secara Ansuran     
Perenggan 3.4 dibatalkan dengan Pekeliling Bil.6/1985
 
Muat Turun :
PEKELILING 2_85.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013