Bil Pekeliling:
12/1977
 
Tajuk :
Pindaan Perwakilan Kuasa Kepada Pemungut-Pemungut Di Bawah Seksyen 13, Kanun Tanah Negara Yang Telah Diisytiharkan Dalam Pemberitahu Undang-Undang 20 Bertarikh 12/12/68 Dengan Menambah Butiran-Butiran (V), (VI), (VIII) Dan (IX) Selepas Butiran (IV).
 
Muat Turun :
PEKELILING 12_77.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013