Bil Pekeliling:
2/1976
 
Tajuk :
Penyaksian (Attestation) Surat-Suratcara Urusan Yang Dibuat Di Sarawak Dan Sabah Bagi Tanah-Tanah Dalam Kawasan Simpanan Melayu Di Negeri Selangor
 
Muat Turun :
PEKELILING 2_76.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013