Bil Pekeliling:
6/1976
 
Tajuk :
Cagaran Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Kepada Kerajaan, Badan-Badan Berkanun Kerajaan, Syarikat-Syarikat Kerjasama Dan Bank-Bank
 
Muat Turun :
PEKELILING 6_76.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013