Bil Pekeliling:
5/1976
 
Tajuk :
Perintah Mahkamah Atau Perintah Pemungut Hasil Tanah Terhadap Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak
 
Muat Turun :
PEKELILING 5_76.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013