Bil Pekeliling:
6/1974
 
Tajuk :
Kadar Bayaran Dan Syarat-Syarat Bagi Rancangan Tanah Berkumpul Dan Pinggir
 
Muat Turun :
PEKELILING 6_74.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013