Bil Pekeliling:
2/1974
 
Tajuk :
Cagaran Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Kepada Kerajaan, Badan-Badan Berkanun Kerajaan, Syarikat-Syarikat Kerjasama Dan Bank-Bank
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.6/1976
 
Muat Turun :
PEKELILING 2_74.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013