Tajuk:
SH/PTGS/06/2017
 
Kandungan:
 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Berpakaian Seragam Bersenjata dan Tidak Bersenjata di Pejabat Tanah dan Galian Selangor dan Tapak Sementara Simpanan Jentera Berat di Seksyen 7, Shah Alam Selama 2 Tahun
 
Tarikh Tutup:
15-08-2017
 
Lampiran :
08082017 SHPTGS062017.pdf