Tajuk:
LANJUTAN TUTUP NOTIS SEBUT HARGA
 
Kandungan:
SEBUTHARGA PEROLEHAN MEMBEKAL ALAT GANTI FUSER  PENCETAK DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN  SELANGOR
 
Tarikh Tutup:
06-06-2016
 
Lampiran :
NOTIS SEBUTHARGA FUSER.pdf