Tajuk:
SH/PTGS/06/2016
 
Kandungan:
Sebutharga Perkhidmatan Penyelenggaraan Aplikasi Selangor Land Information System(SeLIS) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Pejabat Tanah Dan Galian Selangor.
 
Tarikh Tutup:
15-03-2016
 
Lampiran :
Sebutharga SELIS.pdf