Tajuk:
Sebut Harga 14/2014
 
Kandungan:

PEROLEHAN TAMBAHAN CAKERA KERAS ( HARD DISK ) BAGI PELAYAN ( SERVER ) SELANGOR LAND INFORMATION SYSTEM ( SELIS ) DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR      

TARIKH DAN MASA TUTUP TAWARAN 19 OGOS 2014 (SELASA)12.00 TENGAHARI

 
Tarikh Tutup:
19-08-2014
 
Lampiran :
IKLAN Sebutharga bil 14-2014-HD.pdf