Bil Pekeliling:
PEKELILING PTGS Bil 6/2021
 
Tajuk :

GARIS PANDUAN PENYELARASAN TATACARA PERMOHONAN PERMIT PENGELUARAN BAHAN BATUAN (SELAIN PASIR) DI ATAS TANAH KERAJAAN DAN TANAH HAKMILIK ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR

 
Muat Turun :
PEKELILING PENGARAH PTGS BIL 6 2021.pdf
 
Tarikh :
30-11--0001