Bil Pekeliling:
PEKELILING PTGS BIL 4/2021
 
Tajuk :

GARIS PANDUAN PEMINDAHAN BAHAN MINERAL (PERMIT KHAS) BAGI KAWASAN YANG MELIBATKAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN DI NEGERI SELANGOR

 
Muat Turun :
Pekeliling Pengarah PTGS Bil 4 2021.pdf
 
Tarikh :
30-11--0001