Bil Pekeliling:
PEKELILING PTGS BIL 2/2021
 
Tajuk :

GARIS PANDUAN MENDAPATKAN KELULUSAN TAPAK BAGI TUJUAN MENARA DAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR KOMUNIKASI DI ATAS TANAH RIZAB KERAJAAN NEGERI SELANGOR

 
Muat Turun :
25032021 Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil 2 2021.pdf
 
Tarikh :
30-11--0001