Bil Pekeliling:
PEKELILING PTGS BIL 1/2021
 
Tajuk :

LANJUTAN TEMPOH PEMAKAIAN KAEDAH PEMBAYARAN PREMIUM DAN PREMIUM TAMBAHAN KE ATAS KELULUSAN PERMOHONAN PEMBERIMILIKAN DAN PEMBANGUNAN TANAH DI NEGERI SELANGOR

 
Muat Turun :
Latest Pekeliling bilangan 1 2021.pdf
 
Tarikh :
30-11--0001