Arahan PTGS 2016


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2016PEWUJUDAN JAWATANKUASA PEMATUHAN PENGAMBILAN TANAH NEGERI SELANGOR 2016View
22/2016Pendigitan Pelan Tanah Bagi Permohonan Permintaan Ukur 2016View
33/2016Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan melalui Tender Terbuka
- Penggantian Maklumat bagi Lampiran D

Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan Melalui Tender Terbuka Terkini
2016View