Arahan PTGS 2011


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2011Senarai Peralatan Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Barang Rampasan Yang Terlibat Dengan Aktiviti Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri Selangor (Maklumat Tambahan kepada Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 10/2010). 2011View
22/2011Garis Panduan Skim Pemilikan Tanah Kerajaan Untuk Tujuan Bangunan Kediaman Persendirian Di Negeri Selangor (Maklumat Tambahan Kepada Pekeliling Pengarah TanahDan Galian Bil.6/2011). 2011View
33/2011Penyediaan Personal Guarantee (Jaminan Peribadi) . 2011View
44/2011Kelulusan Pemansuhan Fi RM10 Bagi Permohonan Pertukaran Alamat Di Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB). 2011View
57/2011Tatacara Pengendalian Barang Rampasan Bagi Tindakan Di Bawah Seksyen 426(1)(b) Kanun Tanah Negara 1965. 2011View