Arahan PTGS 2010


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2010Kelulusan Permit Sementara bahan batuan (Tanah Merah) Di BawahBidang Kuasa Pentadbiran Tanah Daerah (Pundaan Pekeliling Pengarah tanah Dan Galian Selangor) 2010View
22/2010Garis Panduan Pengeluaran Permit Bahan Batuan (Borang 4C) Di Bawah Seksyen 72 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 Bagi Tujuan Perlombongan Pasir Di Atas tanah Milik (Pindaan Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Selangor Bil.3/2009) 2010View