Arahan PTGS 2007


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2007Penurunan kuasa kepada Pentadbir Tanah untuk menyediakan Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT) berdasarkan kepada Pelan Akui (PA) yang telah diluluskan. 2007View