Arahan PTGS 2002


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2002Penetapan Peratusan (%0) kuota jualan bangunan kediaman kepada Bumiputera bagi tujuan pemberimilikan dan tukar syarat tanah. 2002
22/2002Penerimaan bayaran premium selepas tempoh bayaran luput.
(Dibatalkan dengan Pekeliling 3/2003)
2002