Arahan PTGS 2001


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2001Penyeragaman surat jawapan penolakan permohonan pemberimilikan tanah dan tukar syarat tanah. 2001
22/2001Garis panduan bagi mengklasifikasikan jenis-jenis industri mengikut kategori industri ringan, sederhana dan berat.
(Dibatalkan dengan Pekeliling 3/2003)
-2001