Pekeliling 2006


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2006Syarat Pemberimilikan Tanah Kepada Orang Asli 2006View
22/2006

Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Kurang Dari 10 Ekar Dalam Negeri Selangor    

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/2007

2006View
33/2006Pengenaan Syarat Pembinaan 30% Rumah Kos Sederhana Bagi Pembangunan Kurang Dari Sepuluh (10) Ekar  2006View
44/2006Kuasa Yang Boleh Diamalkan Oleh Pegawai-Pegawai Di Semua Pejabat Tanah Dan Daerah (PTD) Negeri Selangor Sebagai Majistret Kelas Satu Ex Offico Dan Diwartakan Sebagai Majistret Kelas Dua      2006View
55/2006Garis Panduan Bagi Kes-Kes Pendaftaran Pindahmilik Daripada Wakil Kepada Pihak Ketiga - Tafsiran Di Bawah Seksyen 60 Akta Probet Dan Pentadbiran, 1959 2006View
66/2006Program ‘Pemutihan’ Kilang-Kilang Tanpa Kebenaran Negeri Selangor 2006View
77/2006Pemberitahuan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Dalam Proses Memindahmilik Dan Mencagar Untuk Harta Yang Diperolehi Melalui Lelongan Awam Hendaklah Tidak Digunapakai  2006View
88/2006Garispanduan Bagi Pemilikan Unit Kediaman Oleh Warga Negara Asing Tanpa Perlu Mendapatkan Kelulusan Jawatankuasa Pelabur Asing (Foreign Investment Committee – Fic), Unit Perancang Jabatan Perdana Menteri Bagi Hartanah (Bangunan Kediaman Yang Berharga Kurang Daripada Rm250,000.00 Seunit      2006View