Pekeliling 2002


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2002Pengurangan Bayaran Semasa Menbuat urusan Pindahmilik Bagi kali Pertama Ke Atas Hakmilik Bangunan Bertingkat (Hakmilik Strata)   Pekeliling dibatalkan berkuatkuasa 01 Ogos 2020.
..
Pengurangan Bayaran Semasa Menbuat urusan Pindahmilik Bagi kali Pertama Ke Atas Hakmilik Bangunan Bertingkat (Hakmilik Strata)   Pekeliling dibatalkan berkuatkuasa 01 Ogos 2020.
..
2002View
22/2002

Penerima bayaran Premium Setelah Tempoh Bayaran Luput

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil. 3/2003

2002View