Pekeliling 2000


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2000

Penurunan Kuasa Kebenaran Pindahmilik Kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyurat Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/2008

2000View
22/2000Perwakilan Kuasa Kepada Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Untuk Melanjutkan Tempoh Bayaran Premium Bagi Kelulusan Pemberimilikan Tanah Dan Tukar Syarat Tanah  
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008
2000View
33/2000Enekmen Mineral Selangor 2000    2000View