Arahan Pentadbiran


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2013GARIS PANDUAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 BAB G PENTADBIRAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2013View
21/2016Arahan Pentadbiran - Buku Log
Digantikan dengan Arahan Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus 7 Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam 
 
2016View
31/2018Pelaksanaan Buku Daftar Keluar Dan Masuk Pejabat Tanah Dan Galian Selangor 1/2012
Digantikan dengan Arahan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja di Bawah Perintah Am 5 Bab G
2018View
41/2019Arahan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2019- Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF)  Berkuatkuasa 1 September 2019 2019View
52/2018Arahan Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) di Pejabat-Pejabat Kerajaan Merujuk Kepada Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981 2018View