Pekeliling 1998


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1998Perlaksanaan Penarikan Balik Levi Yang Dikenakan Ke Atas Perolehan Hartanah Oleh Orang Bukan Warganegara/ Syarikat Asing 1998View
22/1998Garis Panduan Pelaksanaan Keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor Bagi Menambah Kuasa Lesen Pentadbir Tanah Daerah Untuk Meluluskan Lesen Menduduki Sementara Bagi Tanah-Tanah Pertanian Dari 3 Ekar Kepada 10 Ekar
   
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2008
1998View
33/1998Permohonan Untuk Membayar Secara Ansuran Mengenai Pembayaran Premium Yang Dikenakan Ke Atas Kelulusan Pemberimilikan Tanah / Tukar Syarat Tanah   
 
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008
1998View
44/1998Urusan Penyeragaman Syarat Nyata Tanah Dan Sekatan Kepentingan Yang Terkandung Dalam Dokumen Hakmilik    1998View