Pekeliling 1992


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1992Tempoh Pembayaran Premium Bagi Pemberimilikan Tanah Dan Tukar Syarat
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008
1992View
22/1992Laporan Kemajuan Bulanan Proses Permohonan Pengambilan Balik Tanah Di seluruh Daerah Negeri Selangor Darul Ehsan. 1992View
33/1992

Pindaan terhadap kesalahan kecil dalam butir-butir peribadi dan perbezaan yang sedikit dalam saiz tanah bagi permohonan tanah yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan diturunkan kuasa pembetulannya kepada Pentadbir Tanah Daerah.     

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.12/2010

1992View