Pekeliling 1991


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1991Menurunkan Kuasa Kebenaran Pindahmilik Kepada Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1994
1991View
22/1991Keahlian Jawatankuasa Tanah Daerah
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2008
1991View
33/1991Penangguhan Jualan Lelongan Awam Di Bawah Seksyen 264 (3) Kanun Tanah Negara  1991View
44/1991Pemegang Gadaian Mesti Hadir Semasa Pembicaraan Di Dalam Siasatan Di Bawah Seksyen 261 Kanun Tanah Negara 1991View
55/1991Jualan Lelongan Awam Di Bawah Sekysen 264 (2) Kanun Tanah Negara : Pindaan Kepada Syarat Di Dalam “Pengisytiharan Jualan”   1991View