Pekeliling 1989


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1989

Dasar Pengeluaran Dan Pembaharuan Lesen Menduduki Sementara Di Atas Tanah Kerajaan Dan Tanah Rizab Dalam Kawasan Estet Untuk Tujuan Pertanian Kepada Syarikat-Syarikat Yang Memiliki Estet

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997

1989View
22/1989Kadar Bayaran Premium Bagi Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah-Tanah Kampung Baru Cina, Kampung India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pajakan 30 Tahun    1989View