Pekeliling 1988


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1988Melanjutkan Tempoh Bayaran Baki Harga Jualan Bagi Tanah Yang Telah Dilelongkan Di Bawah Seksyen 265 Kanun Tanah Negara 1988View
22/1988(i) Kaedah-Kaedah Tanah Selangor (Pindaan) (No. 1) 1988.
(ii) Kaedah-Kaedah Tanah Selangor (Pindaan) (No. 2) 1988.
(iii) Kaedah-Kaedah Lombong (Selangor) (Pindaan) 1988.
1988View
33/1988Lombong-Lombong Yang Dikerjakan Di Atas Pajakan Lombong Yang Telah Luput Tempohnya 1988View
44/1988Pindaan Keahlian Lembaga Pemecahan Ladang Negeri Selangor Darul Ehsan Bagi Tujuan Menimbangkan Permohonan Pecah Sempadan Dan Pecah Bahagian Tanah Menurut Seksyen 136(1) (C) (III) Dan 141 (C) Kanun Tanah Negara Bagi Tanah Ladang Yang Keluasannya Seratus (100) Ekar Dan Lebih 1988View