Pekeliling 1986


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1986Pembangunan Berperingkat Bagi Tanah-Tanah Yang Diluluskan Tukar Syarat 1986View
22/1986Kadar Bayaran Premium Bagi Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah-Tanah Di Kampung Baru Cina, Kampung India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pajakan 60 Tahun
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
1986View
33/1986Mengecualikan Bayaran Premium Denda (Tambahan Kepada Premium) Bagi Pemberimilikan Tanah Kepada PKNS Dan Meminda Tempoh Pajakan Dari 60 Tahun Kepada 99 Tahun Bagi Tapak-Tapak Industri Yang Diluluskan Pemberimilikan Kepada PKNS   1986View
44/1986Langkah-Langkah Bagi Mempastikan Perlaksanaan Rancangan-Rancangan Perumahan Usahama Di Antara Kerajaan Negeri Selangor Dengan Syarikat Swasta 1986View