Pekeliling 1974


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1974Land Rule 7 1974View
210/1974 Melanjutkan Masa Untuk Bayaran Premium Dan Lain-Lain Mengikut Kaedah 7 Dalam Kaedah-Kaedah Tanah Selangor
 Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008, Para 5.1 & 5.2
1974View
311/1974Contoh Surat Perjanjian Untuk Pajak Galian 1974View
412/1974Menyampaikan Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Kepada Jabatan-Jabatan Teknik 1974View
52/1974Cagaran Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Kepada Kerajaan, Badan-Badan Berkanun Kerajaan, Syarikat-Syarikat Kerjasama Dan Bank-Bank
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.6/1976
1974View
63/1974Kadar Bayaran Dan Syarat-Syarat Bagi Rancangan Tanah Berkumpul Dan Pinggir 1974View
74/1974Dasar Untuk Menggunakan Tanah Pertanian Bagi Mendirikan Kilang Batu-Bata
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.9/1974
1974View
85/1974Urusan Pengambilan Tanah Untuk Projek-Projek Kerajaan 1974View
96/1974Kadar Bayaran Dan Syarat-Syarat Bagi Rancangan Tanah Berkumpul Dan Pinggir 1974View
107/1974Pengambilan Tanah Dengan Menggunakan Kuasa Mengikut Seksyen 19 Akta Pengambilan Tanah 1960 1974View
118/1974Jawatankuasa Tanah Daerah
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1984
1974View
129/1974 Dasar Untuk Menggunakan Tanah Milik Pertanian Untuk Perusahaan Bagi Mendirikan Kilang Batu Bata
 Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.9/1977
1974View