Pekeliling 1966


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1966Kelambatan Diatas Pendaftaran Instrument-Instrument Diserahkan Untuk Didaftarkan 1966View
22/1966Mengunakan Pen Mata Bulat (Ball–Point Pen) Dalam Borang Jual Beli, D.L.L Dan Daftar Geran 1966View
33/1966Penggunaan Peraturan Tanah Negeri Selangor 1966 1966View