Arahan PTGS 2021


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
1Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2021PENYELARASAN DAN PENYERAGAMAN BERKAITAN KADAR DEPOSIT BAGI PENGELUARAN PERMIT BAHAN BATUAN DI ATAS TANAH KERAJAAN DAN TANAH HAKMILIK DI NEGERI SELANGOR 2021View
2Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2021PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) BAGI TINDAKAN PENGUATKUASAAN PELANGGARAN SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 127 HINGGA 129 DAN PELUCUTHAKAN DI BAWAH 2021View