Pekeliling 2021


No.Bil PekelilingTajukTahun 
1PEKELILING PTGS BIL 1/2021

LANJUTAN TEMPOH PEMAKAIAN KAEDAH PEMBAYARAN PREMIUM DAN PREMIUM TAMBAHAN KE ATAS KELULUSAN PERMOHONAN PEMBERIMILIKAN DAN PEMBANGUNAN TANAH DI NEGERI SELANGOR

2021View
2PEKELILING PTGS BIL 2/2021

GARIS PANDUAN MENDAPATKAN KELULUSAN TAPAK BAGI TUJUAN MENARA DAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR KOMUNIKASI DI ATAS TANAH RIZAB KERAJAAN NEGERI SELANGOR

2021View
3PEKELILING PTGS BIL 3/2021

PROGRAM KHAS BERKENAAN HAD HARGA JUALAN DAN PEROLEHAN HARTANAH BAGI WARGANEGARA ASING DI NEGERI SELANGOR

2021View
4PEKELILING PTGS BIL 4/2021

GARIS PANDUAN PEMINDAHAN BAHAN MINERAL (PERMIT KHAS) BAGI KAWASAN YANG MELIBATKAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN DI NEGERI SELANGOR

2021View
5PEKELILING PTGS Bil 5/2021

GARIS PANDUAN PENGELUARAN TENEMEN MINERAL BAGI TUJUAN PERLOMBONGAN BAHAN MINERAL DI ATAS TANAH-TANAH KERAJAAN DI NEGERI SELANGOR

2021View
6PEKELILING PTGS Bil 6/2021

GARIS PANDUAN PENYELARASAN TATACARA PERMOHONAN PERMIT PENGELUARAN BAHAN BATUAN (SELAIN PASIR) DI ATAS TANAH KERAJAAN DAN TANAH HAKMILIK ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR

2021View