Arahan PTGS 2018


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2018PENDAFTARAN URUSNIAGA KE ATAS HAKMILIK UNTUK SKIM PEMBANGUNAN BERSTRATA BAGI TEMPOH PERALIHAN SEBELUM PELAKSANAAN CUKAI PETAK HAKMILIK STRATA 2018View
22/2018PENGGUNAAN/PENGENAAN NOTIS AMARAN PENDUDUKAN SECARA TAK SAH DI BAWAH SEKSYEN 425 KANUN TANAH NEGARA(KTN),1965   2018View