Tarik Balik Kaveat

i) KAEDAH PERMOHONAN

a) Tarikbalik kaveat menggunakan Borang 19G di bawah seksyen 325 KTN oleh pengkaveat

b) Surat Kuasa Wakil (jika ada)\

 

ii) SIAPA LAYAK MEMOHON

a) Pemilik Tanah ( Seksyen 326)

b) Pengkaveat ( Seksyen 325)

c) Orang dan Badan yang terkilan ( Seksyen 327)

d) Permohonan selepas enam tahun