1975

Tajuk Kandungan Post date
1 11/1975 Sumbangan Saliran Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/1976 5 Mac 2013
2 10/1975 Pembekuan Permohonan Tanah 5 Mac 2013
3 9/1975 Consolidated Annual Charger (CAC) 5 Mac 2013
4 8/1975 Pindaan Kepada Seksyen 20 Kaedah-Kaedah Tanah Negeri Selangor, 1966 Dengan Memasukkan Satu Peraturan Baru 59A Selepas Perkara 59 Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.10/1977 5 Mac 2013
5 7/1975 Perintah Mahkamah Atau Perintah Pemungut Hasil Tanah Terhadap Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/1976 5 Mac 2013
6 6/1975 Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.2/1976 5 Mac 2013
7 5/1975 Syarat Batin (Implied Condition) Bagi Membenarkan Bilangan Rumah-Rumah Yang Boleh Didirikan Di Atas Sekeping Tanah Pertanian Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/1976 5 Mac 2013
8 4/1975 Bayaran Untuk Menerima Permohonan Penukaran Syarat Tanah Di Bawah Seksyen 124, Kanun Tanah Negara 5 Mac 2013
9 3/1975 Tugas Jawatankuasa Tanah Daerah Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1984 5 Mac 2013
10 2/1975 Lesen Tumpangan Sementara 5 Mac 2013

Halaman-halaman